HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัวประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "การทำธุรกิจออนไลน์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ"

img_2698_resize
img_2699_resize
img_2700_resize
img_2701_resize
img_2702_resize
img_2703_resize
img_2704_resize
img_2705_resize
img_2706_resize
img_2708_resize
img_2710_resize
img_2713_resize
img_2724_resize
img_2739_resize
img_2743_resize
img_2746_resize
img_2769_resize
img_2771_resize
300752375_2025850824283138_5080638261795663326_n
300784295_2025850244283196_8574893655547989704_n
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 3