ภาพกิจกรรม - โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัวประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "การทำธุรกิจออนไลน์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ"

img_2613_resize
img_2620_resize
img_2621_resize
img_2623_resize
img_2626_resize
img_2658_resize
img_2659_resize
img_2663_resize
img_2665_resize
img_2669_resize
img_2671_resize
img_2680_resize
img_2688_resize
img_2689_resize
img_2690_resize
img_2692_resize
img_2693_resize
img_2694_resize
img_2695_resize
img_2697_resize
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3