HeadSKPT

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ขอเชิญสมาชิกร่วมโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพรายได้ของสมาชิกและครอบครัว
2 เชิญสมาชิกร่วมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่/ประชาสัมพันธ์ และเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
3 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่องประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์
4 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคา
5 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง งดให้บริการสมาชิกทุกด้านที่เกี่ยวกับโปรแกรมงานสหกรณ์
6 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน เมษายน 2567
7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการดำรงชีพประจำปี2567
8 ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อสมาชิกปฏิบัติงานเวรเช้า ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
9 ประกาศ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567
10 ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

หน้า 1 จาก 35