HeadSKPT

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคา
2 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง งดให้บริการสมาชิกทุกด้านที่เกี่ยวกับโปรแกรมงานสหกรณ์
3 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน เมษายน 2567
4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการดำรงชีพประจำปี2567
5 ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อสมาชิกปฏิบัติงานเวรเช้า ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
6 ประกาศ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567
7 ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
8 ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 29
9 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่29 และ รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจกิจการ
10 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกตัวแทนสมาชิกเข้าเป็นคระกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2567

หน้า 1 จาก 34