ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
281 ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้กู้ฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษ และเงินกู้สามัญ พ.ศ.2556
282 ประกาศการเห็นชอบการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2556 และระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2556
283 กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบ 4/2556
284 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท รอบ3/2556 อายุไม่เกิน 60 ปี (ฉบับใหม่)
285 ประกาศ สหกรณ์หยุดทำการในวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2556
286 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก
287 ด่วน! โครงการระดมเงินฝาก/เงินหุ้น สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ตั้งแต่วันที่่ 1 พฤษภาคม 2556-31 กรกฎาคม 2556
288 ประกาศ... สหกรณ์ฯ หยุดทำการ วันแรงงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
289 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556
290 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 18

หน้า 29 จาก 31