ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
271 สหกรณ์ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
272 ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้กู้ฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษ และเงินกู้สามัญ พ.ศ.2556
273 ประกาศการเห็นชอบการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2556 และระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2556
274 กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบ 4/2556
275 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท รอบ3/2556 อายุไม่เกิน 60 ปี (ฉบับใหม่)
276 ประกาศ สหกรณ์หยุดทำการในวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2556
277 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก
278 ด่วน! โครงการระดมเงินฝาก/เงินหุ้น สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ตั้งแต่วันที่่ 1 พฤษภาคม 2556-31 กรกฎาคม 2556
279 ประกาศ... สหกรณ์ฯ หยุดทำการ วันแรงงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
280 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

หน้า 28 จาก 30