ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ สหกรณ์ฯ เร่ื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในกิจการ
2 ขอเชิญสมาชิกร่วมโครงการสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเสริม สำหรับสมาชิกประจำปี 2562
3 ประกาศ lสหกรณ์ฯเรื่อง ยกเลิกประกาศการลงนามในสัญญาเงินกู้
4 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่และระดมทุนในสัปดาห์วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562
5 ประกาศ! เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษไม่เกิน 65 ปี
6 แจ้งสมาชิกทบทวนสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน ATM เพื่อทำสัญญาใหม่
7 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง สหกรณ์หยุดทำการ
8 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารรณสุขพัทลุง จำกัด
9 คำสั่ง สหกรณ์ฯที่4/2562 เรื่องแต่งตั้งมอบหมายคณะกรรมการการให้บริการสมาชิกสหกรณ์
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคม ฌกส. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด

หน้า 1 จาก 23