ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศสหกณ์ฯเรื่อง รับสมัครคัดเลือกสมาชิก เข้าเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2565
2 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบที่ 3/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1-25 ธันวาคม 2565
3 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2565
4 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การยื่นสมัครขอรับทุนสวัสดิการ การศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
5 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง การให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 58 ปีขึ้นไป
6 ขอเชิญสมาชิกร่วมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์ของสมาชิก ประจำปี 2565
7 เชิญสมาชิกร่วมโครงการทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ปี 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
8 เชิญสมาชิกร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสหกรณ์ต้นแบบ ปี 2565
9 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 12-2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 และ ประกาศรับสมัครสมาชิกวาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนกันยายน 2565
10 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 11-2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 และ ประกาศรับสมัครสมาชิกวาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

หน้า 1 จาก 31