ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
251 ประกาศ เรื่อง สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อรองรับการรับเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน
252 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 12/2557
253 สมาคม สส.ชสอ. เปิดรับสมาชิกรอบ 11/2557 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557
254 ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประเภทสมทบ และสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ
255 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในกิจการ
256 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 10/2557
257 ประกาศ ผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน สสธท. ประจำศูนย์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำเดือน มิถุนายน 2557
258 ประกาศ สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2557)
259 ประกาศ เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้พิเศษ สำหรับสมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว
260 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ ประจำปี 2557

หน้า 26 จาก 31