HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
13900483_1471216769562141_1250375909_n
14740990_1471216729562145_1181585129_n
14741604_1207739629285256_1150368791_n
14798784_1471216719562146_2109990078_n
14798956_1471216782895473_1010805135_n
14798972_1471216776228807_412196872_n
14804708_1471216692895482_205855338_n
14804754_1471216759562142_752516340_n
14804913_1471216742895477_1882636673_n
img_4059
img_4060
img_4062
img_4063
 
จำนวนที่จะแสดง