HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - วันที่ 3 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณอุทุมพร หนูคง สังกัดโรงพยาบาลควนขนุน
13918422_1394275130589639_332423033_o
13918589_1394275103922975_2028752456_o
 
จำนวนที่จะแสดง