HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณวรณฑนา ทองโรจน์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด
13902199_1394275163922969_474987679_o
 
จำนวนที่จะแสดง