HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ได้สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซื้อเครื่องเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แก่โรงพยาบาลศรีนคริทร์ (ปัญญานันทภิขุ)
13621575_1368005373216615_1823133007_o
 
จำนวนที่จะแสดง