HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดเขาแก้ว ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
15
 
จำนวนที่จะแสดง