HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณสุทธิพงค์ รักษ์พันธ์ สังกัดโรงพยาบาลควนขนุน
img_3866
img_3867
 
จำนวนที่จะแสดง