HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณกลิ่นสุคนธ์ แสงขาว สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพต
img_3864
 
จำนวนที่จะแสดง