HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - วันที่ 23 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสนันสนุนเพื่อการดำรงชีพสมาชิก แก่ คุณสุวรรณพร จีระพันธ์ สังกัดโรงพยาบาลเขาชัยสน
img_3863
 
จำนวนที่จะแสดง