HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณปิยะมาศ เดิมหลิ่ม
img_3861
 
จำนวนที่จะแสดง