HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงินหน่วย เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของสหกรณ์ฯประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงินหน่วย เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของสหกรณ์ฯประจำปี 2567 และสร้างความเข้าใจ ในบาทบาทหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ประสานงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง

img_6643
img_6650
img_6653
img_6654
img_6655
img_6659
img_6660
img_6661
img_6662
img_6667
img_6668
img_6670
img_6671
img_6673
img_6677
img_6679
img_6680
img_6681
img_6682
img_6683
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2