HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันสหกรณ์แห่งชาติ

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด โดย นายอำพล แก้วเกื้อ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมเดินขบวนพาเหรด และร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2