ภาพกิจกรรม - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ปี 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567

 

img_5443
img_5444
img_5448
img_5452
img_5453
img_5454
img_5456
img_5457
img_5458
img_5462
img_5463
img_5468
img_5470
img_5479
img_5482
img_5495
img_5496
img_5498
img_5503
img_5506
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 5