ภาพกิจกรรม - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดถ้ำเขาปู่

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 สหกรณ์ออมรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดถ้ำ ต.เขาปุ่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยสหกรณ์ฯ ได้ใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 10,000 บาท ในการร่วมทำบุญ และเงินทำบุญจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ยอดพุ่มกฐินรวม 14,830 บาท 

 

img_2802_resize
img_2803_resize
img_2804_resize
img_2806_resize
img_2807_resize
img_2808_resize
img_2809_resize
img_2810_resize
img_2811_resize
img_2812_resize
img_2813_resize
img_2814_resize
img_2815_resize
img_2819_resize
img_2820_resize
img_2823_resize
img_2826_resize
img_2827_resize
img_2830_resize
img_2832_resize
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2