ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 แจ้งสมาชิกทบทวนสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน ATM เพื่อทำสัญญาใหม่
82 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง สหกรณ์หยุดทำการ
83 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารรณสุขพัทลุง จำกัด
84 คำสั่ง สหกรณ์ฯที่4/2562 เรื่องแต่งตั้งมอบหมายคณะกรรมการการให้บริการสมาชิกสหกรณ์
85 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคม ฌกส. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
86 ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง ผลการเปิดซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561
87 คำสั่ง สหกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการเลือกตั้ง ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
88 ประกาศ สหกรณ์เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ชำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่ 2562
89 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2561
90 ระเบียบ สหกรณ์ฯว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2562

หน้า 9 จาก 30