ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
51 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสหกรณ์ต้นแบบ และจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2562
52 สหกรณ์ฯงดให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโปรแกรมงานสหกรณ์
53 ประกาศ สหกรณ์ฯ เร่ื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในกิจการ
54 ขอเชิญสมาชิกร่วมโครงการสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเสริม สำหรับสมาชิกประจำปี 2562
55 ประกาศ lสหกรณ์ฯเรื่อง ยกเลิกประกาศการลงนามในสัญญาเงินกู้
56 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่และระดมทุนในสัปดาห์วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562
57 ประกาศ! เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษไม่เกิน 65 ปี
58 แจ้งสมาชิกทบทวนสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน ATM เพื่อทำสัญญาใหม่
59 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง สหกรณ์หยุดทำการ
60 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารรณสุขพัทลุง จำกัด

หน้า 6 จาก 28