ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
51 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน"
52 ประกาศ สหกรณ์ฯประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
53 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
54 คำสั่ง สหกรณ์ฯที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการเลือกตั้ง และผู้อำนวยความสะดวก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
55 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ
56 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง รายชื่อกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 22 ที่ถึงคราวออกตามวาระ
57 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23
58 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบ 3/61 ถึง 2/62
59 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท.รอบ 1/2561
60 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องเปิดทำการในวันหยุด

หน้า 6 จาก 23