โครงการออมเพื่อล้านยามเกษียณ


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด#ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม#โครงการออมเพื่อล้านยามเกษียณ#สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

เข้าคำนวณโครงการออมเพื่อยามเกษียณ ได้ที่นี่น่ะค่ะ http://203.157.229.18/m-skpt/

#สมาชิกผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดตามประกาศหรือติดต่อสอบถามได้ที่สหกรณ์หรือ โทรศัพท์ 074-616167 , 081-8973345
 alt

alt