สมาชิกสหกรณ์ฯตั้งแต่เลขที่สมาชิก 00002– 01594 ยื่นแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555


สมาชิกสหกรณ์ฯตั้งแต่เลขที่สมาชิก 00002 –  01594 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ [คลิ๊กที่นี่] หรือรับได้ที่กรรมการหน่วยโดยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วนำส่งสหกรณ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

* สำหรับสมาชิกที่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ ให้ใช้กระดาษ 1 ใบ พิมพ์หน้าหลัง