ภาพกิจกรรม - เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลปากพะยูน
14607902_1458951794121972_770146151_n
14610639_1458951747455310_2127271268_n
14610693_1458951967455288_183485094_n
14619979_1458951764121975_1477792462_n
14625369_1458951727455312_1891406741_n
14628148_1458951757455309_1497711236_n
 
จำนวนที่จะแสดง