ภาพกิจกรรม - วันที่ 7 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณสุนัยนา ปุรินทราภิบาล สังกัดโรงพยาบาลกงหรา
14331785_1433685543315264_2110931765_n
 
จำนวนที่จะแสดง