ภาพกิจกรรม - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ฝึกอบรมเรื่อง "เป็นกรรมการ อยู่อย่างกรรมการ คือกรรมการ" เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงพยาบาลพัทลุง
0
1
2
3
4
dsc01589
dsc01590
dsc01591
dsc01592
dsc01593
dsc01594
dsc01595
dsc01596
dsc01597
dsc01598
dsc01599
 
จำนวนที่จะแสดง