ภาพกิจกรรม - "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563" ณ ร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมกับสหกรณจังหวัดพัทลุง และสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563" ณ ร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
จำนวนที่จะแสดง