ภาพกิจกรรม - เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณอุทุมพร หนูคง จำนวนเงิน 145,652 บาท
img_9691
 
จำนวนที่จะแสดง