ภาพกิจกรรม - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซือตู้เย็น แก่โรงพยาบาลปากพะยูน
14215754_1424198827597269_1932161373_o
 
จำนวนที่จะแสดง