ภาพกิจกรรม - โครงการ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2555 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กทม. โดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
inno21
inno22
inno23
inno24
inno25
inno26
inno27
inno28
inno29
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 2