ภาพกิจกรรม - วันที่ 3 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณหนูอ้อน รุยไกรรัตน์ สังกัดโรงพยาบาลควนขนุน
img_3885
 
จำนวนที่จะแสดง