ภาพกิจกรรม - โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ,สหกรณ์ออมทรัพย์ตำราจภูธรราชบุรี จำกัด ,สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19-1
19-2
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3